تماس با ما

مدیر سایت و بخش تبلیغات:

برای تماس با مدیر سایت زنان ایرانی می توانید از راه های ذیل اقدام کنید:

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۴۵۳۸۱

ایمیل: INFO@ZANANIRANI.IR

honarzananirani@gmail.com

سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۵۴۱۰۴۰۹۰۸۰

۵۰۰۰۵۴۱۰۹۹۷۲

تلگرام: https://telegram.me/zananirani

اینستاگرام: https://www.instagram.com/ZANANIRANI/برای ارسال مطلب و انتشار در بخش مطالب ارسالی، از راه های زیر می توانید اقدام کنید:

تلفن:

ایمیل: INFO@ZANANIRANI.IRبرای ارسال نظرات و مطالب فنی، ضمن اینکه از طریق هر صفحه می توانید پیام خود را ارسال کنید، از راه های زیر هم می توانید اقدام کنید:

تلفن: ۰۹۳۸۱۴۱۱۹۹۳

ایمیل: SA.M13577856@GMAIL.COMهمچنین در پائین همین صفحه می توانید پیام خود را ارسال نمائید.

سایت زنان ایرانی با بازدید روزانه بیش از ۵۰۰۰۰ بازدید به صورت میانگین، که اکثریت بازدیدکنندگان هم بانوان محترم می باشند، مکان مناسبی جهت درج تبلیغات شماست.

جهت بازدید از رتبه الکسا سایت، می توانید روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.alexa.com/siteinfo/http%3A%2F%2Fzananirani.ir