جوانان امروز جامعه ما

مجموعه: اجتماعی تعداد بازدید: 102
جوانان امروز جامعه ما

جوانان امروز جامعه ما

این واژه اگرچه دارای ریشه یونانیست اما اول بار توسط امیل دورکیم جامعه شناس مطرح فرانسوی در کتب تقسیم کار و خودکشی بیان شد که ناظر بر حالتی است که جامعه به دلایلی دچار بی هنجاری یا بحران هنجارهاست.

به نظر دورکیم در جوامع صنعتی به دلیل سرعت تحول جامعه منافع پاره ای از گرو ها با هم در تضاد قرار می گیرد و هیچ کس در جای خودش نیست.در حقیقت باید گفت در روند صنعتی شدن جوامع ، جامعه از یک وضعیت ثابت قبلی در جهت رسیدن به تعادل جدید حرکت می کند.

جوانان

در طی این حرکت ارزشهای مرحله قبل سست شده و هنجارها و نرم های رفتاری وابسته به آن هنجارها اقتدار خود را از دست داده و از طرفی هنجارهای جدید هم نتوانسته جای خود را در رفتارهای مردم پیدا کند لذا در این حالت افراد جامعه مخصوصا جوانان دچار وضعیت بی هنجاری می شوند که به آنومی معروف است.

این اتفاق هم اکنون بیشتر در جوامع در حال توسعه رخ می دهد که دارای سنت های محکم و لایتغیری در عرصه های مختلف اجتماع داشتند و هم اکنون با ورود فرهنگ توسعه و تکنولوژی های نوین خود را در وضعیتی می بینند که جوانان از قواعد سنتی اطاعت نمی کنند و قوانین جامعه نوین را نیز نمی دانند.

در روند صنعتی شدن جوامع ، جامعه از یک وضعیت ثابت قبلی در جهت رسیدن به تعادل جدید حرکت می کند

این وضعیت بی هنجار موجبات ایجاد مخاطرات اجتماعی فراوان می شود که امیل دورکیم یک نمونه آن را در بروز پدیده خودکشی بررسی کرده است.

به عنوان مثال در جامعه ما طلاق تا مدتها امری مزموم بود و نگاه جامعه سنتی به زن مطلقه ، فرزندان طلاق و حتی مردی که زن خود را طلاق داده است نگاهی توام با برخی پیش داوری ها بود.

اما با رشد طلاق که به طور حتم در برخی از زندگی ها یک ضرورت است و ازدیاد این پدیده به نظر می رسد که شکل جدیدی ازروابط زناشویی البته در شهرها و مخصوصا تهران در حال شکل گیری است که طلاق در آن لزوما پایان همه چیز و دروازه ورود به دنیای مطرودان نیست.

اما در این میان هستند کسانی که با نگرشهای جدید نمی خواهند تا ابد بر یک زندگی نابسامان پای بفشارند و از طرف دیگر در مواجهه با پدیده طلاق کاملا از پیامدهای سنتی آن در هراسند این گونه افراد دچار آنومی هستند. بیشتر قتلها و خشونت های خانوادگی در نزد همین افراد رخ می دهد که نه از زندگی خود راضیند و نه می توانند طلاق بدهند.

در طی این حرکت ارزشهای مرحله قبل سست شده و هنجارها و نرم های رفتاری وابسته به آن هنجارها اقتدار خود را از دست داده و از طرفی هنجارهای جدید هم نتوانسته جای خود را در رفتارهای مردم پیدا کند لذا در این حالت افراد جامعه مخصوصا جوانان دچار وضعیت بی هنجاری می شوند که به آنومی معروف است

این معضلات برای جوانان به شکل بحران هویت رخ می نماید . و منصه بروز و ظهور آنها در پیروی جوانان از هنجارهای زودگذر، مدهای عجیب و غریب و بالاخره بی آرمانی و پوچ گرایی رخ می نماید. که اگر در همین مرحله کنترل شود باز جای شکر است.

اما برخورد غلط و فاقد آگاهی بخش رسمی جامعه با این پدیده می تواند باعث کانالیزه شدن بی هنجاری در ایجاد و رشد جرایم اجتماعی شود.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “جوانان امروز جامعه ما”ثابت کنید که ربات نیستید *