دیدتان را عوض کنید..«محمدرضا فروتن»

مجموعه: پست های منتخب اینستاگرام تعداد بازدید: 54
دیدتان را عوض کنید..«محمدرضا فروتن»
دید شما تنها زمانى شفاف خواهد شد که به درون قلبتان بنگرید.
ان کس که به جهان بیرون مینگرد رویا میبیند.
بیدارى، با نگریستن به درون رخ میدهد.
«کارل گوستاو یونگ »

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “دیدتان را عوض کنید..«محمدرضا فروتن»”ثابت کنید که ربات نیستید *