فرق تعصب دینی با غیرت دینی در چیست؟

مجموعه: دینی و مذهبی تعداد بازدید: 46
فرق تعصب دینی با غیرت دینی در چیست؟

تعصب دینی

تعصب بطور کلی امری ناپسند نیست بلکه تعصب کورکورانه و نشات گرفته از هوای نفس است که نکوهیده و ناپسند است. ما در ابتدا معنای تعصب را مطرح کرده و سپس در مورد انواع آن سخن می گوییم و در آخر از دلیل تعصبی برخورد کردن برخی علما سخن می گوییم.
الف- بررسی معنای تعصب و انواع آن
:
تعصب و عصبیت به معنای حمایت کردن و مدافعه نمودن است «عصبیت یکی از اخلاق باطنه نفسانیه است که اثار آن مدافعه کردن و حمایت کردن از خویشاوندان و مطلق متعلقان است ،چه تعلق دینی و مذهبی و مسلکی باشد یا تعلق وطنی و آب و خاک یا غیره آن، مثل تعلق شغلی و …»(امام خمینی چهل حدیث نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام ،۱۳۷۶ ص ۱۴۵
)
از دیدگاه آموزه های اسلامی تعصب به دو بخش تقسیم می شود
:
۱٫ تعصب مذموم و ناپسند
.
اگر حمایت همه جانبه از خود یا متعلقات خود به گونه ای باشد که او را از درک حقیقت و رسیدن به واقعیات دور کند و تنها معیار انسان در حمایت و دفاع کردن از چیزی فقط حب و بغض نفسانی باشد نه معیارهای منطقی و دینی ،چنین تعصبی مذموم و ناپسند بوده و اخلاق صفات بسیار مذموم شمرده می شود. و قرآن مجید از آن به عنوان تعصب جاهلانه نام برد.(سوره فتح آیه ۲۱۶
)
شدت علاقه به افراد و آیین خاص و بغض و دشمنی با دسته ای و آیین دیگر از یک طرف ،سود جویی و ریاست طلبی و بی فرهنگی از طرف دیگر و بالاخره نداشتن تقوی لازم ،از ریشه های چنین تعصبی به حساب می آید
.
۲٫ تعصب ممدوح و پسندیده
:
در صورتی که حمایت انسان و تعصب او فقط به خاطر دفاع از حق باشد و هیچ گونه حب و بغض نفسانی وجود نداشته باشد چنین تعصبی ممدوح بوده و از بهترین صفات کمال انسانی و اخلاق انبیاء اولیائ الهی به حساب می آید
.

 غیرت دینی:
از نظر لغوی غیرت به معنای حساسیت داشتن شدید برای قطع نظر غیر از آنچه که به انسان تعلق دارد اعم از ناموس یا دین و … می باشد . پیامبر اسلام (ص) غیرت را جزء ایمان دانسته و می فرماید«ان الغیره من الایمان»(بحارالانوار محمد باقر مجلسی ج ۷۱ ص ۳۴۲) غیرت گونه های متفاوتی دارد که برخی پسندیده و برخی ناپسند است. چنانچه پیامبر اکرم می فرماید: «غیرتی هست که خدا دوست دارد و غیرتی هست که خدا دوست ندارد غیرتی که آن را دوست دارد غیرت ورزی در تهمت و بدگمانی است و غیرتی که دوست ندارد غیرت نشان دادن در جایی است که بدگمانی و تهمت در بین نباشد»(کنز العمال ۷۰۶۷) به عبارت دیگر نسبت به موارد تهمت آور باشد حساس بود و در حد امکان از آن اجتناب کر و یا زمینه های آن را از بین برد
.
و غیرت دینی به معنای دفاع و پاسداری از ارزشهای دینی است. از این رو به عنوان بهترین نوع غیرت محسوب می گردد. مقتضای غیرت دینی این است که همه ما به اصول و ارزشهای دینی اسلام پایبند باشیم و به صورت آگاهانه و منطقی ،از فرهنگ خودی که همان فرهنگ اسلام است پاسداری کنیم همچنین اگر دیدیم بیگانگان به ارزشهای دینی و فرهنگی ما تعرض می کنند با تعصب یعنی با هوشیاری و جدیت کامل در برابر آنان بایستیم.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “فرق تعصب دینی با غیرت دینی در چیست؟”ثابت کنید که ربات نیستید *