ماهواره و تاثیر آن بر سبک زندگی!

مجموعه: اجتماعی تعداد بازدید: 243
ماهواره و تاثیر آن بر سبک زندگی!

ماهواره و تاثیر آن بر سبک زندگی!

ماهواره یکی از رسانه هایی است که فرهنگ ما را نشانه گرفته و در فیلم ها و برنامه کودک و اخبار و تبلیغاتش تغییر عادات اجتماعی و سلایق و سبک زندگی ها را تحت شعاع قرار داده و ضمن اینکه سبکهای جدید را با هدفی که جز از بین بردن فرهنگ اصیل نیست را تبلیغ کرده و سبکهای قدیمی را به سخره می گیرند .
در تمام برنامه های ماهواره  روابط خانوادگی نادرست و جدا کردن اعضای خانواده ها و… از  مسائلی است که مطرح می شود و  باید بدانیم با ورود یک ماهواره به خانواده ها ،استفاده از آن توسط فرزندان چه تحت نظارت والدین و چه مخفیانه انجام می شود و تاثیر نامطلوب را در خانواده ها برجای می گذارد .
البته این نکته حائز اهمیت است که فیلمهای مختص کودکان ، آسیبهای خاص خود  را  ایفا می کنند و بچه ها را با سبکی تربیت می کنند که در آینده با زندگی اصیل و سالم جامعه ما مطابقت نداشته و افراد را به دنبال سبکهای دیگری در زندگی سوق می دهد .

هر رسانه ای آرمانهای خاص خود را خود تبلیغ می کند ولی ماهواره ها مستقیماً گردانندگانشان صهیونیست ها هستند که تضاد عمیقی با اسلام داشته و هدفی جز براندازی اش ندارند.
باید اطلاعات کافی به خانواده ها درباره مضرات استفاده نه به صورت نصیحت و نهی بلکه به صورت اطلاع رسانی در سطح جامعه انجام شود. از آنجایی که هر بیماری که شیوع پیدا می کند برای پیشگیری آن سازمانهای مختلف ، اقداماتی را انجام می دهند تا از موارد آلوده شدن به این بیماری ها جلوگیری کنند و باید برنامه های ویژه هم از طریق اطلاع رسانی های جدید فرهنگی انجام شود .هر کس که ماهواره نگاه می کند هم شهری یا هم مسلک ما است و اگر احتمال خطر داشته باشد این واقعیت را باید بپذیرند و خودباید همکاری کنند .

خانواده ها را به هر سبکی که می دانیم باید از این بیماری حاد واگیر دار نجات داده و افراد در خطر را اطلاع رسانی کرده تا به این موضوع واقف شوند که برنامه های ماهواره زندگی را متلاشی می کند و آسیبهای اجتماعی را افزایش می دهد .

دو گروه مردم و مسئولین باید با همدیگر عمل کنند و مسئولین باید با اجرای برنامه های اجتماعی مفید و هیئت ها و اقشار در این زمینه می توانند آگاهی رسانی فردی داشته باشند . تنها سخنرانی  کارشناس ها در این موارد جوابگو نیست و باید با حمایت  از برنامه ها ی مفید ، حمایت از آثار هنری موثر و صرف هزینه برای ساخت برنامه های هنری و فیلم سازی متناسب و با جذابیت ، در برابر برنامه های ماهواره مهندسی معکوس انجام دهیم .

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “ماهواره و تاثیر آن بر سبک زندگی!”ثابت کنید که ربات نیستید *