موفقیت

مجموعه: مطالب ارسالی زنان ایرانی تعداد بازدید: 40
موفقیت

بسیاری از افراد خوب موفقیت را می بینند. برای من موفقیت با تکرار خطا و درون بینی آن به دست می آید. در حقیقت، موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود از ۹۹ درصد خطا به دست آمده است.((سوشیرو هوندا))

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “موفقیت”ثابت کنید که ربات نیستید *