نیایش«پرویز پرستویی»

مجموعه: پست های منتخب اینستاگرام تعداد بازدید: 58
نیایش«پرویز پرستویی»
 • خدا هستی پس ارومم ارام و با تدبیر وچنان باشکوه وصبر در کنار منی که در بین تمام نفس هایم صدای نفس هایت را شنیده ام،
  و در پس تمام رنج ها ودرد ها وترس ها وتنهایی هایم گرمی دستانت را بر شانه هایم حس کرده ام .

  به تو ایمان دارم زیرا سکوتت وابهتت وحکمتت وپناه بودنت ومهربانیت وهمراهیت وسخاوتت را همیشه درک کرده ام .
  تو در راههای سخت نیز همراه منی وبه ارامش از دور مراقب منی
  حتی رنج ها ودرد ها نیز برای این است که روحم را بیازمایی تا سوده شود وساخته شود واوج بگیرد تا بلندای درِ آستانت .
  هرگاه لغزیدم وبر زمین خوردم به مهر وصبر ومهربانی یاریم کردی تا برخیزم وهرگز از تو ناامید نگردم .

  تو صدایم را می شنوی و نگاهم ودعایم و سوالم و دردهایم را می دانی؛چقدر محتاج بی نیازی توام ؛به باوری عمیق و به عشقی لطیف به تو وبخشندگی ات و وفاداریت و توبه پذیریت و نورت وهمراهیت اعتقاد دارم زیرا هرگاه تو را خواندم بارانی از احساس وتمامی ارامش همراه با حسی ناب از زیستن و امید را به من هدیه دادی

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “نیایش«پرویز پرستویی»”ثابت کنید که ربات نیستید *