کتاب ته خیار هوشنگ مرادی کرمانی

مجموعه: کتاب تعداد بازدید: 226
کتاب ته خیار هوشنگ مرادی کرمانی

«ته خیار»، آخرین مجموعه داستان هوشنگ مرادی کرمانی، تقدیم شده است به «پیرمرد چاق، کوچولو و تنهایی که هر شب خواب‌های پاره پاره، سیاه و تلخِ می‌دید و چون بر می‌خاست، می‌نشست، خواب‌ها را می‌دوخت، رنگ می‌زد، شکر می‌زد، کتاب می‌کرد و می‌فروخت»، همان کاری که مرادی کرمانی در ته خیار انجام داده است. این کتاب مجموعه‌ای از ۳۰ داستان است با درون مایه‌هایی از مرگ، پیری، بیماری و تلخی‌هایی که در زندگی ناچار به رو به رو شدن با آنهاییم. اما استاد با طنز خاص خود روی آنها شکر پاشیده است تا به مذاقمان خوش بیاید.

کتاب با داستان «ته خیار» آغاز می شود و پرسشی که برای پیرمرد استاد پیش آمده است. ته خیار کجاست؟ آنچه ما ته خیار نامیده ایم آیا واقعا ته خیار است؟ خیار استعاره ای از زندگی است و از دید مرادی کرمانی ته خیار آنجاست که خیار شکوفه ای خشک شده دارد و تا آنجا توانسته رشد کند و از آن پس متوقف شده است. «می ایستد و دیگر هیچ ، یعنی تمام. پایان زندگی خیار. » ته خیار قسمتی از خیار است که تلخ نیست.

اگر کتاب را در دست دوستی دیدید و چند دقیقه ای فرصت داشتید پیشنهاد ما مطالعه داستان های «ته خیار» ، «کار و بار عروسک ها»،  «دهل و لگن» و «همه پیاده می شویم» است. این کتاب را انتشارات معین در ۲۲۶ صفحه با بهای ۱۲۰۰۰ تومان روانه کتابفروشی ها کرده است.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “کتاب ته خیار هوشنگ مرادی کرمانی”ثابت کنید که ربات نیستید *