کتاب لطفاً گوسفند نباشید

مجموعه: کتاب تعداد بازدید: 188
کتاب لطفاً گوسفند نباشید

کتاب لطفاً گوسفند نباشید به اهتمام محمود نامنی از جمله برترین کتاب های خودشناسی و اصلاح الگوی زندگی شخصی است که در چند سال اخیر نگارش یافته است. خواندن این کتاب را برای همه افرادی که نمی خواهند گوسفند بمانند توصیه می نماییم. (انسان نمی تواند به آسمان نیندیشد ،مگر انسان هایی که به چریدن مشغولند و پوزه در خاک دارند و غرقه در آب و علف اند؛ این ها که گوسفندان دو پایند. دکتر شریعتی)

نکاتی از کتاب لطفاً گوسفند نباشید

یادت باشد: کسانی که به آنها عشق می ورزی، از بیشترین قدرت برای آزردن ما برخوردار هستند!

او که برای ثروتمند شده تعجیل می کند، پاکدامن نخواهد ماند!

فراموش نکن: بی گناه واقعی کسی است که علاوه بر آنکه بی گناه است، دیگران را نیز بی گناه می داند!

در پشت سر هر انسان موفق، سالیان بسیاری از ناکامی نهقته است!

به خاطر بسپار: اگر با آنچه دارید و با همین شرایط –همین حالا- نتوانید خوشحال باشید، وقتی آنچه را می خواهید بدست آوردید نیز خوشحال نخواهید شد!

اگر مهارت خود را لذت بردن از آنچه دارید تقویت نکنید، وقتی بیشتر هم داشته باشید شادمان تر نخواهید بود!

به خاطر بسپار: نا غمگین به دنیا نمی آئئیم ولی بعدها یاد میگیریم که غمگین باشیم!

به خاطر بسپار: در مسیر بازگشت به خویشتن خویش، اولین ایستگاه صداقت است!

یادداشت کن: دیروز بخشی از “تاریخ” است!
فردا “رمز و رازی” بیش نیست!
امروز “هدیه” است!
به همین دلیل است که آن را “هدیه” می نامیم، قدر این “هدیه” را بدان!

به خاطر بسپار: شادمانی حالت خاصی از زندگی نیست که به آن دست یابی، بلکه مجموعه ای از لحظات ناب است!

بعضی اوقات غریبه ها حامل پیام های الهی هستند، پس به همه حرف ها خوب گوش کن!

یادت باشد: قدرت در تغییر است!

فراموش نکن: در زندگی ما هیچ کس به اندازه خودمان به ما خیانت نمیکند!

به خاطر بسپار: برای شاد زیستن باید بتوانی بعضی مواقع بگویی “نه”!

وظیفه شما این است که دریابید چه کار باید بکنید، و بعد با تمام وجود آنرا انجام دهید!

به خاطر بسپار: تنها یک راه برای ورود به بهشت وجود دارد که در زمین آنرا ” عشق” می نامیم!

یادت باشد: همانقدر که می توانید به کودکان آموزش دهید، چیزهای هستند که از آنان بیاموزید!

فراموش مکن: مردم هر روز خدا را می بینند، فقط او را تشخیص نمی دهند!

خندیدن یک نیایش است، اگر بتوانی بخندی آموخته ای که چگونه نیایش کنی!

یادت باشد: عبوس هرگز نمی تواند با ایمان باشد!

فراموش نکن: گنج و رنج هر دو در مجود تو هستند!

یادت باشد: عشق یک ضرورت است، تنها غذای روح، جسم با غذا دوام می آورد و روح تنها با عشق زنده می ماند!

فراموش مکن: ازدواج دانشکده ای است که ؛ انضباط، قناعت، بردباری، خویشتن داری، و بسیاری فضیلت های دیگر را به انسان می آموزد!

یادداشت کن: به کمی سبکسری نیاز داری تا از زندگی لذت ببری و به کمی شعور تا از لغزش ها بپرهیزی. همین کافی است!

فراموش نکن: خردمند کسی است که از هر چیز ساده ای به شگفت درآید!

به یاد داشته باش: سختی ها فانی و سرسختان باقی اند!

لحظه لحظه های زندگی دانه دان های آجر قصر موفقیت و کامیابی زندگی شما هستند، آنها را درست کنار هم بچینید و انگاه خواهید دیدکه چه بنای عظیم و زیبایی برای خود ساخته اید!

با خود بخوان: من هرگز چیزی در مورد کسی نخواهم گفت مگر اینکه بتوانم چیز خوبی بگویم!

فراموش نکن: مشکلات فرصت هایی هستند که به ما داده شده اند تا بتوانیم جوهر و وجود خود را آشکار نماییم!

به خاطر بسپار: انسان از اعمالش عادل شمرده می شود نه از ایمانش!

به خاطر بسپار: انکه انتقام میگیر یک روز خوشحال است و انکه می بخشد یک عمر!

انسان بزرگ به خود سخت می گیرد و انسان کوچک به دیگران!

فراموش مکن: انسان مانند ودخانه است ، هر چه عمیق تر باشد آرام تر است!

به یاد باش: تو نمی توانی منتظر متوقف شدن طوفان بمانی، تو باید کار کردن در باران را بیاموزی!

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “کتاب لطفاً گوسفند نباشید”ثابت کنید که ربات نیستید *