کلید باغ های بهشت

مجموعه: دینی و مذهبی تعداد بازدید: 75
کلید باغ های بهشت

احادیث واهمیت نماز

تقدم نماز

رسول اکرم می فرمایند:نماز را بر همه کار ها مقدم بدارید،زیرا سر فصل همه طاعات وعبادات نماز است.

اهمیت نماز جماعت

رسول اکرم می فرمایند:خواندن نماز جماعت برای انسان بهتر است از چهل سال نماز د رخانه. گفتند:یک روز نماز جماعت!؟فرمودند:بلکه یک روز نماز جماعت.

محبوب ترین مکان

رسول خدا از جبرئیل پرسیدند:_کدام یک از مکان ها نزد خداوند محبوب تر است؟پاسخ داد:مسجد ها و محبوب ترین افراد اهل مسجد کسانی اند که بیش از دیگران به مسجد می روند وپس از آن ها خارج می شوند.

وضو

حضرت موسی بن جعفر(ع)از پدر بزرگوارش نقل کرد،رسول خدا(ص)فرمود:وضو نیمی از ایمان است

سلام پایان نماز

امام صادق(ع)می فرماید:معنای نماز در پایان هر نماز امان است.یعنی هرکس امر خدا و سنت پیامبرش را باخشوع قلبی در مقابل خدا به جا آورد،از بلای دنیادر امان و از عذاب آخرت بر کنار است.

بشارت در نماز

در سوره آل عمران آیه۳۹میخوانیم:_هنگامی که زکریا(ع) در محراب ایستاده و مشغول نماز بود فرشتگان اورا طدا زدند که:خداوند تو را به یحیی بشارت میدهد.

قلعه خداوند

امام علی می فرمایند:نماز قلعه خدای مهربان و وسیله دور کردن شیطان است.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “کلید باغ های بهشت”ثابت کنید که ربات نیستید *