آرشیو : نوشته هایی با برچسب محمد رضا فروتن

دیدتان را عوض کنید..«محمدرضا فروتن»

دیدتان را عوض کنید..«محمدرضا فروتن»

ديد شما تنها زمانى شفاف خواهد شد كه به درون قلبتان بنگريد.ان كس كه به جهان بيرون مينگرد رويا ميبيند.بيدارى، با نگريستن به درون رخ ...

ادامه مطلب